Návod na dezinfekci lahví - CHEMIPRO OXI

CHEMIPRO OXI
je moderní, ekologický prostředek na bázi aktivního kyslíku pro dezinfekci plastových lahví (materiálu PET), plastových kelímků, nádob, skleněných lahví apod.


POPIS
Chemipro OXI je dodáván ve formě krystalické, ve vodě rozpustné látky, je směsí uhličitanu sodného a peroxidu vodíku. Rozpuštěním ve vodě dochází k rychlému uvolnění kyslíku, což poskytuje výkonnou dezinfekci, čištění, bělení a odstraňování skvrn.


Příprava roztoku:
4g přípravku (1 kávová lžička) na 1 litr horké vody.


Postup dezinfekce:
Láhve a nádoby se naplní trochou (cca 1/10 objemu nádobky) roztoku a nechá se minimálně 5 minut působit. Uvolňující se kyslík provede dezinfekci. Pozor! Do PET lahví nenalévat horký roztok, aby nedošlo k deformaci láhve.
Nakonec protřepat a vylít zbylou tekutinu. Po vylití je vhodné nechat nádobu vyschnout dnem vzhůru. Při nádobách plněných přípravky pro perorální použití se doporučuje před plněním propláchnout nádobu převařenou vodou. Jinak oplachovat není nutné.

Skladování: Skladujte na tmavém a chladném místě.

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Vyhněte se kontaktu Chemipro OXI s očima, pokožkou a oděvem. Zajistěte dostatečné větrání. Zabraňte spolknutí. Zamezte vdechování par, mlhy nebo aerosolu. Zabraňte styku s hořlavými nebo organickými materiály. Po manipulaci se důkladně umyjte.

 

--- ZPĚT kategorie Aplikátory ---